Fanola – ekologiczne paliwo do kominków

Nasze biokominki jako jedyne posiadają paliwo, które zostało opracowane z myślą o technologii.

Fanola® jest biologicznie czystym, ekologicznym paliwem na bazie etanolu, poddanego dwukrotnemu procesowi rektyfikacji. Etanol jest alkoholem pochodzenia roślinnego, uzyskiwanym poprzez proces fermentacji cukrów roślinnych. Do jego produkcji wykorzystywane są wyłącznie jednoroczne rośliny sezonowe.

Światowe regulacje nie zezwalają na sprzedaż etanolu w swej czystej postaci w celach innych niż spożywcze. Bioetanol Fanola® nie jest produktem spożywczym i nie może być przeznaczony do konsumpcji dlatego poddany został procesowi denaturacji. Denaturowany etanol składa się wyłącznie z substancji biologicznych, tak więc wpływ Fanoli na środowisko jest neutralny. Spalanie Fanoli określane jest mianem „czystego spalania”, wskutek którego powstają jedynie: ciepło, dwutlenek węgla i para wodna.

Po serii licznych testów biopaliwo Fanola® uzyskało pozytywną ocenę specjalistów z TUV REIHLAND GROUP Zakładu Toksykologii Środowiskowej, otrzymując atest LGA oraz Państwowego Zakładu Higieny (www.pzh.gov.pl) w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Warunkiem bezpieczeństwa jest stosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami podanymi na etykiecie oraz w instrukcji stosowania.

Warunki spalania:

– podczas spalania nie wydziela się dym i zapach
– produktami ubocznymi spalania są jedynie: para wodna i CO2 w stężeniu zbliżonym do zawartego w wydychanym przez człowieka powietrzu
– podczas spalania nie wytwarza się popiół i substancje szkodliwe
– biopaliwo Fanola® nie wymaga instalacji wentylacyjnych – szczegółowe warunki spalania zostały zawarte w instrukcji obsługi

Podobne wpisy:
  1. Wkład do kominka
  2. Ekologiczne ciepło w każdym domu
  3. Rekordowa sprzedaż kominka Frame
  4. Kominki – wsparcie w mroźną zimę
  5. Kominek z atestem
You can leave a response, or trackback from your own site.

Komentuj temat